TIN TỨC CHUNG

mGreen là một sáng kiến đạt giải thưởng tại Cuộc thi sáng kiến giảm thiểu rác thải nhựa Huế 2023 do Dự án “Huế – Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” tổ chức. Ứng dụng kết nối giữa người phân loại rác và người thu gom rác tái chế. Người dân sau

Xem thêm

Dự án phân loại rác tại nguồn trên địa bàn dân cư hướng tới nền kinh tế tuần hoàn mà SCGC và LSP đang thực hiện tại thôn 1 xã Long Sơn là một hoạt động thuộc cam kết của SCGC trong khuôn khổ Hợp tác Công Tư (PPC) mà SCGC đã cùng với Bộ

Xem thêm

Chiến dịch “Đổi rác lấy quà trên điện thoại Green Day” là hoạt động khởi đầu cho chuỗi chương trình Phân loại rác tại nguồn, thu gom rác tái chế, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn của Công ty Nhựa Duy Tân trong năm 2023. Chiến dịch vận dụng mô hình hợp tác công

Xem thêm

Theo dõi bản tin của chúng tôi!

Đăng ký để nhận tin tức và cập nhật môi trường!