Cách quy đổi điểm

1 kg rác tái chế tổng hợp = 300 mPoint
(Hoặc tính theo từng loại khác nhau tùy từng khu vực, giai đoạn)

Tại khu vực do Citenco thu gom, mỗi kg rác tái chế được phân loại riêng có 1 hệ số điểm khác nhau:

 - Giấy = 2.250 điểm / 1kg
 - Giấy = 2.250 điểm / 1kg
 - Mủ = 3.600 điểm / 1kg
 - Mủ bình = 4.500 điểm / 1kg
 - Lon bia = 180 điểm / 1 lon
 - Báo = 3.600 điểm / 1kg
 - Giấy, hồ sơ = 3.150 điểm / 1kg
 - Giấy tập = 3.600 điểm / 1kg
 - Mủ tôn = 1.800 điểm / 1kg
 - Mủ đen = 150 điểm / 1kg
 - Sắt = 3.600 điểm / 1kg
 - Inox = 5.400 điểm / 1kg
 - Đồng = 67.500 điểm / 1kg
 - Nhôm = 16.200 điểm / 1kg
 - Bao bì, hỗn hợp = 1.600 điểm / 1kg
 - Sắt lon = 1.440 điểm / 1kg
 - Meca = 450 điểm / 1kg
 - Chai thủy tinh = 450 điểm / 1 chai

Theo dõi bản tin của chúng tôi!

Đăng ký để nhận tin tức và cập nhật môi trường!