Doanh nghiệp xã hội mGreen hiện đang triển khai và phát triển Giải pháp mGreen - Ứng dụng Mobile App phân loại rác tại nguồn và thu gom rác tái chế được tích điểm, đổi quà. mGreen hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ Mobile Coaliton Loyalty Program và Tạo giá trị chia sẻ chung (Creating Share Valued) với nguyên tắc 3M = Mobility + Money for All + Multistakeholder
mGreen trở thành Đơn vị đi đầu cung cấp giải pháp công nghệ trong hoạt động phân loại chất thải, quản lý thu gom, xử lý chất thải tái chế thông qua Evoucher trên nền tảng Mobile Loyalty Coalition Platform, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh và phát triển bền vững.
Sứ mệnh của mGreen là xây dựng một Việt Nam xanh, phát triển bền vững hướng tới nền kinh tế tuần hoàn ứng dụng công nghệ số của kỷ nguyên 4.0. Mang tới sự hạnh phúc và hài lòng cho khách hàng & đối tác với triểt lý hợp tác Win - Win
GIẢI PHÁP TỔNG THỂ
3 ứng dụng di động điện thoại mGreen; mGreen Collector; mPoint Shop
Ứng dụng phân loại rác tại nguồn dành cho cư dân. Cư dân thực hiện phân loại rác, gọi người thu gom rác tái chế 1-2 lần/ tuần thông qua App mGreen và tích điểm theo khối lượng rác tái chế hoặc theo lần phân loại rác tuỳ khu vực triển khai. Điểm thưởng đổi được nhiều phần quà, e-voucher có giá trị trên nhiều lĩnh vực: Tiêu dùng xanh, Mua sắm, Du lịch, Giáo dục... trên cả nước và tại Ngày hội đổi quà của mGreen .
Ứng dụng nhận yêu cầu gọi thu gom dành cho người thu gom rác tái chế. Nhân viên thu gom mGreen Collector được trang bị Ứng dụng mGreen Collector để nhận lịch gọi thu gom rác tái chế, được cung cấp phương tiện làm việc và được hưởng Doanh thu từ rác tái chế sau khi trích lại 1 phần để tặng thưởng cho cư dân.
App mPoint Shop dành cho cửa hàng liên kết với mGreen để đối soát Mã ưu đãi, tích điểm, đổi quà của chủ thẻ tích điểm mGreen. Đây là nền tảng công nghệ giúp doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm môi trường & cộng đồng từ Online to Offline qua hệ thống Evoucher được phát hành App mGreen và đối tác liên kết khác.

Theo dõi bản tin của chúng tôi!

Đăng ký để nhận tin tức và cập nhật môi trường!