Chính sách bảo mật

Những nội dung này sẽ được hiển thị rõ ràng cho khách hàng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân sẽ được công bố công khai tại một vị trí dễ thấy trên Ứng dụng.

 

 • Mục đích và phạm vi thu thập:

 

Thông tin cá nhân của Khách hàng chỉ được dùng trong những mục đích sau đây

 • Hỗ trợ việc bán hàng và mua hàng cho Khách hàng;
 • Liên lạc với Khách hàng trong cho mục đích tiếp thị của Mgreen
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ Khách hàng;
 • Giải quyết các sự việc và tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch;
 • Cung cấp thông tin cho các Cơ quan thực thi Pháp luật theo yêu cầu;

Phạm vi thu thập các thông tin mà Ban quản lý Ứng dụng Mgreen từ Người mua tại mục cập nhật thông tin bao gồm:

 • Họ tên 
 • Số điện thoại
 • Ngày sinh
 • Giới tính
 • Địa chỉ

Phạm vi thu thập các thông tin mà Ban quản lý Ứng dụng Mgreen từ Người bán tại mục đăng ký bán hàng và cập nhật thông tin bao gồm:

 • Tên
 • Địa chỉ
 • Người phụ trách
 • Số điện thoại
 • Email
 • Mã số thuế, ngày cấp, nơi cấp

 

 • Phạm vi sử dụng thông tin:

 

Thông tin thu thập được từ Người mua Ứng dụng Mgreen được lưu trữ tại máy chủ cùa Ứng dụng và được sử dụng theo quy định của Ban quản lý Ứng dụng Mgreen , cụ thể việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện nhằm các mục đích sau:

 • Thực hiện việc cung cấp dịch vụ;
 • Thực hiện hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ;
 • Giải đáp thắc mắc của khách hàng; 
 • Thực hiện hoạt động khảo sát khách hàng; 
 • Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng;
 • Cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi nhận được yêu cầu hoặc theo các quy định khác của pháp luật.

Ban quản lý Ứng dụng Mgreen cam kết chỉ sử dụng thông tin đúng với mục đích đã nêu trên hoặc mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật nếu có sự cho phép của Người mua Ứng dụng.

 

 • Thời gian lưu trữ thông tin:

 

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Ứng dụng Mgreen theo quy định của pháp luật tùy từng thời điểm.

 

 • Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

 

 • Ban quản lý Ứng dụng Mgreen có quyền tiếp cận và sử dụng các thông tin này trong phạm vi đã thông báo với ngươi cung cấp thông tin.
 • Các đối tác có ký hợp động thực hiện một phần dịch vụ do Mgreen cung cấp. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Mgreen cung cấp.
 • Người cung cấp thông tin có quyền tiếp cận, sử dụng các thông tin do mình cung cấp hoặc sửa đổi, bổ sung các thông tin này khi cần thiết. 
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể tiếp cận các nguồn tin theo quy định của pháp luật. 

Ban quản lý Ứng dụng Mgreen sẽ thông báo toàn bộ khách hàng và cơ quan chức năng để điều tra, xử lý kịp thời trong vòng 03 (ba) giờ sau khi phát hiện sự cố, hacker trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của khách hàng.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về bị việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản lý Mgreen. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Công ty sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

 

 • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG SỐ 1.

Địa chỉ: Số 614 Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: [email protected]

Điện thoại: 1900633996

 

 • Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

 

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ứng dụng Mgreen thực hiện việc này.

Email: [email protected]

Hotline: 1900633996

Địa chỉ: Số 614 Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

 

 • Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

 

Thông tin cá nhân của thành viên trên Ứng dụng Mgreen được Mgreen cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ Thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Thành viên, Mgreen sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết. Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao địch trực tuyến của Thành viên.

Ban quản lý Ứng dụng Mega Point yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,…và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Ứng dụng Mgreen không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 • Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân thành viên:

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Ứng dụng Mgreen đến địa chỉ Công ty hoặc qua email. 

Email: [email protected]

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân thành viên có nhu cầu sử dụng dịch vụ trên sàn TMĐT là 10 ngày.

 

Theo dõi bản tin của chúng tôi!

Đăng ký để nhận tin tức và cập nhật môi trường!