GIỚI THIỆU CHUNG

Doanh nghiệp xã hội mGreen hiện đang là doanh nghiệp đi đầu trong việc phát triển và ứng dụng Giải pháp mGreen - Ứng dụng Mobile App phân loại rác tại nguồn và thu gom rác tái chế được tích điểm, đổi quà.

DỰ ÁN

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Số người tham gia (cư dân, học sinh, giáo viên)
Số đại sứ môi trường mGreen
Số người thu gom rác tái chế bằng smartphone
Địa bàn triển khai (khu dân cư, trường học)
Lượng rác tái chế (kg)

mGreen cam kết 100% lợi nhuận tái đầu tư cho xã hội:  hoạt động phân loại chất thải, giáo dục, thực hiện trách nhiệm cộng đồng, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn…

TP. HỒ CHÍ MINH

TP. HÀ NỘI

TIN TỨC

ĐỐI TÁC

Theo dõi bản tin của chúng tôi!

Đăng ký để nhận tin tức và cập nhật môi trường!