Phân loại rác tại trường học

Dự án Phân loại rác tại nguồn từ trường học đến gia đình tại xã Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được Công ty TNHH Hoá dầu Long Sơn (LSP) thuộc tập đoàn SCG đồng hành cùng với UBND thành phố Vũng Tàu, UBND xã Long Sơn, Ban giám hiệu nhà trường và Doanh nghiệp XH mGreen khởi động từ năm 2021 tới nay. Sau hai năm triển khai, dự án đã tạo ra thói quen phân loại rác tại nguồn cho các em học sinh thông qua các hoạt động thiết thực.

Xem thêm

Nestlé Việt Nam hỗ trợ mGreen thực hiện dự án thu gom, tái chế rác thải tại trường học 20/07/2020 – Tiếp nối thành công của sáng kiến nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi góp phần bảo vệ môi trường, chương trình phân loại và tái chế rác thải do mGreen khởi

Xem thêm

Theo dõi bản tin của chúng tôi!

Đăng ký để nhận tin tức và cập nhật môi trường!